Khu đất vàng 5.000m2 ở Quy Nhơn: 2 lần 'lỡ duyên' Thành Châu, Hoa Sen, cuối cùng về tay Phát Đạt

Khu đất vàng 5.000m2 ở Quy Nhơn: 2 lần 'lỡ duyên' Thành Châu, Hoa Sen, cuối cùng về tay Phát Đạt

'Ôm' quĩ đất hơn 400 ha tại các tỉnh vùng ven, Phát Đạt tham vọng điều gì?

'Ôm' quĩ đất hơn 400 ha tại các tỉnh vùng ven, Phát Đạt tham vọng điều gì?

Phân khu 2 dự án Nhơn Hội New City chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh

Phân khu 2 dự án Nhơn Hội New City chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh

Dự án Nhơn Hội New City tiếp tục bị 'tuýt còi' chưa đủ điều kiện mở bán đất nền

Dự án Nhơn Hội New City tiếp tục bị 'tuýt còi' chưa đủ điều kiện mở bán đất nền

Dự án Nhơn Hội New City huy động vốn trái phép: BĐS Phát Đạt 'đá bóng' sang đối tác?

Dự án Nhơn Hội New City huy động vốn trái phép: BĐS Phát Đạt 'đá bóng' sang đối tác?

'Tuýt còi' dự án Nhơn Hội New City huy động vốn trái phép

'Tuýt còi' dự án Nhơn Hội New City huy động vốn trái phép