Mường Lát, Thanh Hóa: Thêm 1 người mất tích do mưa lũ

Mường Lát, Thanh Hóa: Thêm 1 người mất tích do mưa lũ

Thanh Hóa: Một phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi

Thanh Hóa: Một phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi

Thanh Hóa: Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích nghi do mưa lũ

Thanh Hóa: Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích nghi do mưa lũ

Một người dân ở Thanh Hóa bị lũ cuốn mất tích khi kiểm tra máy phát điện

Một người dân ở Thanh Hóa bị lũ cuốn mất tích khi kiểm tra máy phát điện

Ra suối kiểm tra máy phát điện, người phụ nữ bị lũ cuốn trôi

Ra suối kiểm tra máy phát điện, người phụ nữ bị lũ cuốn trôi

Mường Lát (Thanh Hóa): Mưa lũ lớn khiến một phụ nữ mất tích

Mường Lát (Thanh Hóa): Mưa lũ lớn khiến một phụ nữ mất tích

Thanh Hóa: Ra suối một phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi

Mưa lớn lại đổ về Mường Lát, một phụ nữ mất tích

Lũ lại xuất hiện ở Mường Lát, một người mất tích

Mưa lũ lại đổ về Mường Lát - Thanh Hóa, 1 người phụ nữ mất tích

Mưa lũ lớn ở Mường Lát (Thanh Hóa), một phụ nữ mất tích

Lũ lại đổ về Mường Lát, một người mất tích

Thanh Hóa: Một người mất tích do mưa lũ

Lũ lớn lại đổ về Mường Lát, một phụ nữ mất tích