Neymar trên đường trở lại tiếp bước Messi và Ronaldo

Neymar trên đường trở lại tiếp bước Messi và Ronaldo

Thời tuổi trẻ xốc nổi với Neymar đã qua, giờ là lúc anh chứng tỏ mình có thể trở thành ngôi sao lớn như kỳ...