Bệnh lạ: Căn bệnh kì lạ khiến người phụ nữ phải ngâm nước 20 năm

Mắc căn bệnh bí hiểm, người phụ nữ thành 'nàng tiên cá' suốt 20 năm ở dưới nước

Mắc căn bệnh bí hiểm, người phụ nữ thành 'nàng tiên cá' suốt 20 năm ở dưới nước

Căn bệnh bí hiểm khiến người phụ nữ thành 'nàng tiên cá' suốt 20 năm

Căn bệnh bí hiểm khiến người phụ nữ thành 'nàng tiên cá' suốt 20 năm

Ấn Độ: Bệnh lạ khiến người phụ nữ 65 tuổi dầm mình 20 năm trong hồ nước

Ấn Độ: Bệnh lạ khiến người phụ nữ 65 tuổi dầm mình 20 năm trong hồ nước

Nàng tiên cá Ấn Độ và nỗi đau ai cũng khiếp đảm

Nàng tiên cá Ấn Độ và nỗi đau ai cũng khiếp đảm

Nàng tiên cá Ấn Độ và nỗi đau ai cũng khiếp đảm

Nàng tiên cá Ấn Độ và nỗi đau ai cũng khiếp đảm

Mắc bệnh lạ, 'nàng tiên cá Ấn Độ' ngâm người cả ngày trong hồ hơn 20 năm