Bí ẩn ngôi mộ cổ có hàng trăm bộ hài cốt trẻ em ở Peru

Bí ẩn ngôi mộ cổ có hàng trăm bộ hài cốt trẻ em ở Peru

Ít nhất 227 bộ hài cốt trẻ em bị đem hiến tế trong 3 nghi lễ khác nhau theo nền văn hóa Chimú và được chôn...
Khủng khiếp mộ tập thể của 227 đứa trẻ bị hiến tế

Khủng khiếp mộ tập thể của 227 đứa trẻ bị hiến tế

Khủng khiếp: Ngôi mộ tập thể của 227 đứa trẻ bị hiến tế

Khủng khiếp: Ngôi mộ tập thể của 227 đứa trẻ bị hiến tế

Khám phá chuyện hàng trăm bộ hài cốt trẻ em bị đem hiến tế thời kỳ tiền Colombo

Khám phá chuyện hàng trăm bộ hài cốt trẻ em bị đem hiến tế thời kỳ tiền Colombo

Khủng khiếp những ngôi mộ tập thể cổ xưa từng được phát hiện

Khủng khiếp những ngôi mộ tập thể cổ xưa từng được phát hiện

Bí mật ngôi mộ cổ hàng trăm trẻ em bị giết

Bí mật ngôi mộ cổ hàng trăm trẻ em bị giết

Bí mật rùng rợn trong những ngôi mộ tập thể chôn hàng trăm trẻ em

Bí mật rùng rợn trong những ngôi mộ tập thể chôn hàng trăm trẻ em

Peru phát hiện ngôi mộ cổ có hàng trăm bộ hài cốt trẻ em

Peru phát hiện ngôi mộ cổ có hàng trăm bộ hài cốt trẻ em

Đào được 227 bộ xương tại khu hiến tế trẻ em lớn nhất thế giới

Đào được 227 bộ xương tại khu hiến tế trẻ em lớn nhất thế giới

Phát hiện ngôi mộ tập thể chứa hài cốt 227 đứa trẻ, tiết lộ sự thật rùng rợn về nghi lễ 'hiến tế' mê tín ngàn năm trước

Phát hiện ngôi mộ tập thể chứa hài cốt 227 đứa trẻ, tiết lộ sự thật rùng rợn về nghi lễ 'hiến tế' mê tín ngàn năm trước

Phát hiện 227 bộ xương trong nghi lễ hiến tế trẻ em lớn nhất từng ghi nhận

Phát hiện 227 bộ xương trong nghi lễ hiến tế trẻ em lớn nhất từng ghi nhận