Không còn cổ đông ngoại, Savico có ban lãnh đạo mới liên quan đến DNP, Eagle Partners

Không còn cổ đông ngoại, Savico có ban lãnh đạo mới liên quan đến DNP, Eagle Partners

Cổ đông nước ngoài đã bán hết cổ phiếu tại Công ty cổ phần dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico, mã: SVC) và...
Khối ngoại thoái mạnh tại Savico (SVC)

Khối ngoại thoái mạnh tại Savico (SVC)

Động thái mới của quỹ ngoại

Động thái mới của quỹ ngoại

Quyết định chơi mạnh tay, khối tiền 150 tỷ USD nổi sóng

Quyết định chơi mạnh tay, khối tiền 150 tỷ USD nổi sóng

Nam Long (NLG) ít bị tác động bởi chính sách hạn chế tín dụng vào bất động sản

Nam Long (NLG) ít bị tác động bởi chính sách hạn chế tín dụng vào bất động sản

PYN Elite: Giá trị giao dịch chỉ tăng 13% trong 2 năm, không tương xứng với tốc độ tăng vốn hóa

PYN Elite: Giá trị giao dịch chỉ tăng 13% trong 2 năm, không tương xứng với tốc độ tăng vốn hóa

Nhà đầu tư ngoại chờ vận hội mới năm 2019

Viettel và PYN không còn là cổ đông lớn tại Vinaconex

The PAN Group và hành trình tạo dựng giá trị bền vững