Các phương án tìm tiền cho bất động sản

Các phương án tìm tiền cho bất động sản

Một số phương án giải cứu có thể giúp doanh nghiệp địa ốc vượt qua áp lực cân đối dòng tiền hiện tại.
PHILUX Capital Advisors ký bản ghi nhớ hợp tác với tập đoàn Hoàng Quân

PHILUX Capital Advisors ký bản ghi nhớ hợp tác với tập đoàn Hoàng Quân

Tập đoàn Hoàng Quân hợp tác với PHILUX Capital Advisors

Tập đoàn Hoàng Quân hợp tác với PHILUX Capital Advisors

Philux Capital rót 200 triệu USD phát triển nhà ở xã hội tại Việt Nam

Philux Capital rót 200 triệu USD phát triển nhà ở xã hội tại Việt Nam

PHILUX Capital Advisors ký kết hợp tác toàn diện với HQC

PHILUX Capital Advisors ký kết hợp tác toàn diện với HQC

PHILUX Capital Advisors ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện với Tập đoàn Hoàng Quân

PHILUX Capital Advisors ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện với Tập đoàn Hoàng Quân

PHILUX Capital Advisors ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện với Tập đoàn Hoàng Quân