HCMUE tổng kết dự án nâng cao chất lượng đào tạo

HCMUE tổng kết dự án nâng cao chất lượng đào tạo

Ngày 7/1, Trường ĐH Sư phạm TPHCM (HCMUE) đã tổ chức Hội thảo đánh giá dự án 'Áp dụng tiến trình chất lượng...
Công nghiệp Việt Nhật: Khắc phục hậu quả lỗi bong rộp sơn, nâng cao sự hài lòng của khách hàng

Công nghiệp Việt Nhật: Khắc phục hậu quả lỗi bong rộp sơn, nâng cao sự hài lòng của khách hàng

Tăng doanh thu 25% nhờ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001

Tăng doanh thu 25% nhờ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001

Công ty Que hàn Việt Đức: Tăng lợi thế cạnh tranh nhờ ISO 9001:2015

Công ty Que hàn Việt Đức: Tăng lợi thế cạnh tranh nhờ ISO 9001:2015

Hành trình cùng Du lịch Hoàn Mỹ vươn tới sự hoàn hảo

Hành trình cùng Du lịch Hoàn Mỹ vươn tới sự hoàn hảo

Công ty Cao su Tân Biên: Hiệu quả trong sản xuất nhờ áp dụng TPM

Công ty Cao su Tân Biên: Hiệu quả trong sản xuất nhờ áp dụng TPM

Trường tư đào tạo khối ngành sức khỏe: Tăng độ hấp dẫn

Trường tư đào tạo khối ngành sức khỏe: Tăng độ hấp dẫn

Cải cách hành chính theo TCVN ISO 9001:2015: Điểm sáng từ Quảng Ninh

Cải cách hành chính theo TCVN ISO 9001:2015: Điểm sáng từ Quảng Ninh

Những doanh nhân Sao Đỏ

Những doanh nhân Sao Đỏ

Ứng dụng phương pháp quản trị theo mục tiêu cà kết quả then chốt trong doanh nghiệp Việt Nam

Ứng dụng phương pháp quản trị theo mục tiêu cà kết quả then chốt trong doanh nghiệp Việt Nam

Cải cách hành chính từ ứng dụng TCVN ISO 9001:2015

Cải cách hành chính từ ứng dụng TCVN ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 37001 về Hệ thống quản lý chống hối lộ

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 37001 về Hệ thống quản lý chống hối lộ

Xây dựng văn hóa cốt lõi trong doanh nghiệp để giữ chân nhân tài

Xây dựng văn hóa cốt lõi trong doanh nghiệp để giữ chân nhân tài

Hội thảo 'Văn hóa doanh nghiệp': Ý tưởng 'bình dân học vụ' trong thời CEO hiện đại

Hội thảo 'Văn hóa doanh nghiệp': Ý tưởng 'bình dân học vụ' trong thời CEO hiện đại

1.000 CEO 2019- Doanh nhân hội tụ thời 4.0

1.000 CEO 2019- Doanh nhân hội tụ thời 4.0

Du lịch Hoàn Mỹ nhận giải vàng chất lượng quốc gia

Du lịch Hoàn Mỹ nhận giải vàng chất lượng quốc gia

Áp dụng ISO 9001:2015 giúp Du lịch Hoàn Mỹ nâng cao chất lượng dịch vụ

Áp dụng ISO 9001:2015 giúp Du lịch Hoàn Mỹ nâng cao chất lượng dịch vụ

Tích hợp các hệ thống quản lý, hướng đi cho các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng suất

Tích hợp các hệ thống quản lý, hướng đi cho các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng suất