Điện lực Phú Yên khánh thành hệ thống đọc dữ liệu công tơ tự động từ xa

Điện lực Phú Yên khánh thành hệ thống đọc dữ liệu công tơ tự động từ xa

PC Phú Yên: Đảm bảo đủ điện cho hoạt động sản xuất và kinh doanh

PC Phú Yên: Đảm bảo đủ điện cho hoạt động sản xuất và kinh doanh

Điều ước ở một ngôi làng

Điều ước ở một ngôi làng

Hoàn thành giai đoạn 1 Dự án cải tạo và phát triển lưới điện phân phối do JICA tài trợ

Hoàn thành giai đoạn 1 Dự án cải tạo và phát triển lưới điện phân phối do JICA tài trợ

Quảng Ngãi - Phú Yên: 'Nóng' tình trạng vi phạm điện

Quảng Ngãi - Phú Yên: 'Nóng' tình trạng vi phạm điện

PC Phú Yên: Đặt mục tiêu hiện đại hóa điện lưới nông thôn

PC Phú Yên: Đặt mục tiêu hiện đại hóa điện lưới nông thôn

Tình người nơi cơn bão đi qua

Tình người nơi cơn bão đi qua

Xúc động hình ảnh công nhân ngâm mình trong nước khôi phục điện

Xúc động hình ảnh công nhân ngâm mình trong nước khôi phục điện