Quảng Ngãi - Phú Yên: 'Nóng' tình trạng vi phạm điện

Quảng Ngãi - Phú Yên: 'Nóng' tình trạng vi phạm điện

PC Phú Yên: Đặt mục tiêu hiện đại hóa điện lưới nông thôn

PC Phú Yên: Đặt mục tiêu hiện đại hóa điện lưới nông thôn

Cấp điện trở lại sau bão, 'cuộc chiến' không đơn độc

Cấp điện trở lại sau bão, 'cuộc chiến' không đơn độc

Tăng cường khắc phục sau bão tại Khánh Hòa và Phú Yên

Tăng cường khắc phục sau bão tại Khánh Hòa và Phú Yên

Tăng cường khắc phục sau bão tại Khánh Hòa và Phú Yên

Tăng cường khắc phục sau bão tại Khánh Hòa và Phú Yên

Tình người nơi cơn bão đi qua

Tình người nơi cơn bão đi qua

Năm ngày chạy đua khôi phục hệ thống điện ở Phú Yên

Năm ngày chạy đua khôi phục hệ thống điện ở Phú Yên

Xúc động hình ảnh công nhân ngâm mình trong nước khôi phục điện

Xúc động hình ảnh công nhân ngâm mình trong nước khôi phục điện

Xúc động hình ảnh công nhân ngâm mình trong nước khôi phục điện

Xúc động hình ảnh công nhân ngâm mình trong nước khôi phục điện

EVNCPC: Huy động tổng lực khắc phục hậu quả cơn bão số 12

EVNCPC: Huy động tổng lực khắc phục hậu quả cơn bão số 12

EVNCPC huy động tổng lực khắc phục hậu quả cơn bão số 12

EVNCPC huy động tổng lực khắc phục hậu quả cơn bão số 12

Khắc phục hậu quả cơn bão số 12: EVN CPC huy động tổng lực

Khắc phục hậu quả cơn bão số 12: EVN CPC huy động tổng lực

Dồn lực tập trung khắc phục sự cố lưới điện sau bão

Dồn lực tập trung khắc phục sự cố lưới điện sau bão

Ngành điện tập trung toàn lực khắc phục bão số 12 tại Phú Yên

Ngành điện tập trung toàn lực khắc phục bão số 12 tại Phú Yên

Trung tâm TP Tuy Hòa và các huyện thị tỉnh Phú Yên đã được cấp điện sau bão số 12

Trung tâm TP Tuy Hòa và các huyện thị tỉnh Phú Yên đã được cấp điện sau bão số 12

Dồn sức khắc phục sự cố lưới điện sau bão

Dồn sức khắc phục sự cố lưới điện sau bão

Miền Trung khẩn trương khôi phục lưới điện sau cơn bão số 12

Miền Trung khẩn trương khôi phục lưới điện sau cơn bão số 12

Gấp rút khôi phục lưới điện sau bão số 12

Gấp rút khôi phục lưới điện sau bão số 12

Khẩn trương khôi phục cấp điện trở lại sau cơn bão số 12

Khẩn trương khôi phục cấp điện trở lại sau cơn bão số 12

Bão số 12: Cột điện đổ la liệt, các tỉnh miền Trung gấp rút khôi phục điện

Bão số 12: Cột điện đổ la liệt, các tỉnh miền Trung gấp rút khôi phục điện

Miền Trung - Tây Nguyên chạy đua thời gian khắc phục lưới điện sau bão số 12

Miền Trung - Tây Nguyên chạy đua thời gian khắc phục lưới điện sau bão số 12