Nghệ An: Tìm giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công

Nghệ An: Tìm giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công

Đa số người dân mất đất nông nghiệp hài lòng với mức đền bù

Đa số người dân mất đất nông nghiệp hài lòng với mức đền bù

15% người dân phải 'lót tay' khi làm sổ đỏ

15% người dân phải 'lót tay' khi làm sổ đỏ

Báo cáo Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh 2018

Báo cáo Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh 2018

Tỷ lệ người dân phải 'lót tay' khi xin cấp sổ đỏ năm 2018 là 15%

Tỷ lệ người dân phải 'lót tay' khi xin cấp sổ đỏ năm 2018 là 15%

Tỷ lệ người dân phải 'lót tay' khi xin cấp sổ đỏ năm 2018 là 15%

Tỷ lệ người dân phải 'lót tay' khi xin cấp sổ đỏ năm 2018 là 15%

Tỷ lệ người dân phải 'lót tay' khi xin cấp sổ đỏ năm 2018 là 15%

Tỷ lệ người dân phải 'lót tay' khi xin cấp sổ đỏ năm 2018 là 15%

Cần đổi mới chính sách bồi thường thu hồi đất

Cần đổi mới chính sách bồi thường thu hồi đất

Hà Tĩnh tăng 5 bậc, xếp thứ 7 cả nước về Chỉ số hài lòng của người dân năm 2018

Hà Tĩnh tăng 5 bậc, xếp thứ 7 cả nước về Chỉ số hài lòng của người dân năm 2018

Hy vọng vào tương lai

Hy vọng vào tương lai

PAPI 2018: Cung ứng dịch vụ công và thủ tục hành chính công được hài lòng hơn

PAPI 2018: Cung ứng dịch vụ công và thủ tục hành chính công được hài lòng hơn

Xin việc khu vực công: Quan trọng là vị thân, lót tay?

Xin việc khu vực công: Quan trọng là vị thân, lót tay?

Báo cáo PAPI 2018: Ô nhiễm, đói nghèo, tham nhũng được người dân quan tâm hàng đầu

Báo cáo PAPI 2018: Ô nhiễm, đói nghèo, tham nhũng được người dân quan tâm hàng đầu

Yên Bái: Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh đạt mức trung bình cao

Yên Bái: Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh đạt mức trung bình cao

'Lót tay' để vào nhà nước, vòi vĩnh, lạm dụng công quỹ chưa giảm

'Lót tay' để vào nhà nước, vòi vĩnh, lạm dụng công quỹ chưa giảm

PAPI 2018: Hiện tượng lót tay, vòi vĩnh vẫn chưa giảm

PAPI 2018: Hiện tượng lót tay, vòi vĩnh vẫn chưa giảm

Báo cáo PAPI 2018: Quan ngại lớn nhất là tham nhũng, chất lượng giáo dục

Báo cáo PAPI 2018: Quan ngại lớn nhất là tham nhũng, chất lượng giáo dục

Nỗ lực đáp ứng nguyện vọng nhân dân

Nỗ lực đáp ứng nguyện vọng nhân dân

Hà Tĩnh tăng 5 bậc, xếp thứ 7 cả nước về Chỉ số PAPI năm 2018

Hà Tĩnh tăng 5 bậc, xếp thứ 7 cả nước về Chỉ số PAPI năm 2018

Công bố Chỉ số PAPI 2018: Tham nhũng vẫn là quan ngại lớn

Công bố Chỉ số PAPI 2018: Tham nhũng vẫn là quan ngại lớn

Công bố Chỉ số PAPI 2018: Thanh Hóa xếp thứ 11

Công bố Chỉ số PAPI 2018: Thanh Hóa xếp thứ 11

Người dân tỏ ra hài lòng hơn với hầu hết dịch vụ công căn bản

Người dân tỏ ra hài lòng hơn với hầu hết dịch vụ công căn bản

Người dân đã hài lòng hơn với hầu hết các dịch vụ công

Người dân đã hài lòng hơn với hầu hết các dịch vụ công

Mức độ ủng hộ đóng thêm thuế cho Nhà nước là khá cao

Mức độ ủng hộ đóng thêm thuế cho Nhà nước là khá cao

Chỉ số PAPI: Nhũng nhiễu trong lĩnh vực y tế và giáo dục thuyên giảm

Chỉ số PAPI: Nhũng nhiễu trong lĩnh vực y tế và giáo dục thuyên giảm

Chỉ số PAPI 2018: Người dân hài lòng hơn với dịch vụ công căn bản

Chỉ số PAPI 2018: Người dân hài lòng hơn với dịch vụ công căn bản

Người dân hài lòng hơn trong việc tổ chức, lập danh sách hộ nghèo

Người dân hài lòng hơn trong việc tổ chức, lập danh sách hộ nghèo

Người dân hài lòng hơn với dịch vụ công

Người dân hài lòng hơn với dịch vụ công

PAPI 2018: 'Lót tay' và vòi vĩnh ở khu vực công vẫn còn

PAPI 2018: 'Lót tay' và vòi vĩnh ở khu vực công vẫn còn

Khảo sát PAPI 2018: Hiệu quả quản trị và hành chính công đã được cải thiện

Khảo sát PAPI 2018: Hiệu quả quản trị và hành chính công đã được cải thiện

Hà Nội, TP.HCM thuộc nhóm về chót trong kiểm soát tham nhũng

Hà Nội, TP.HCM thuộc nhóm về chót trong kiểm soát tham nhũng

'Lót tay' để vào làm việc khu vực nhà nước chưa giảm

'Lót tay' để vào làm việc khu vực nhà nước chưa giảm

Người dân vẫn quan ngại về tham nhũng, đói nghèo và ô nhiễm môi trường

Người dân vẫn quan ngại về tham nhũng, đói nghèo và ô nhiễm môi trường

PAPI 2018: Cao nhất đạt 47,05/80 điểm

PAPI 2018: Cao nhất đạt 47,05/80 điểm

PAPI 2018: Tham nhũng cấp xã, phường đã giảm trong 3 năm qua?

PAPI 2018: Tham nhũng cấp xã, phường đã giảm trong 3 năm qua?

Tham nhũng vẫn là quan ngại hàng đầu của người dân

Tham nhũng vẫn là quan ngại hàng đầu của người dân