Thời của khởi nghiệp và đổi mới

Thời của khởi nghiệp và đổi mới

Hiện tại có lẽ đang là thời điểm vàng cho hoạt động khởi nghiệp và đổi mới trong các doanh nghiệp.