Sếp Công ty phần mềm Mỹ: Chất lượng nhân sự CNTT Việt không thua kém các nước trong khu vực

Sếp Công ty phần mềm Mỹ: Chất lượng nhân sự CNTT Việt không thua kém các nước trong khu vực

Theo nhận định của ông Alan Ho - Giám đốc Marketing Tibco Software khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Nhật...
Dữ liệu lớn là lời giải cho những vấn đề phát triển

Dữ liệu lớn là lời giải cho những vấn đề phát triển

Quản trị dữ liệu, thách thức mới của doanh nghiệp Việt

Quản trị dữ liệu, thách thức mới của doanh nghiệp Việt

Người Việt đang nộp không dữ liệu cá nhân cho doanh nghiệp ngoại

Người Việt đang nộp không dữ liệu cá nhân cho doanh nghiệp ngoại

Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ không nghĩa lý nếu không có dữ liệu!

Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ không nghĩa lý nếu không có dữ liệu!

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu trí tuệ nhân tạo sai do con người dạy sai?

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu trí tuệ nhân tạo sai do con người dạy sai?

Trí tuệ nhân tạo được ví như một thứ 'dầu mỏ' mới

Thách thức trong quản trị dữ liệu: Hiểu biết để tránh những nguy cơ khó lường

Tiềm ẩn mặt trái của việc việc sử dụng Big data và AI không đúng cách

Quản trị dữ liệu tốt hướng tới sự phát triển bền vững

Quản trị dữ liệu - Thử thách lớn nhất của hệ sinh thái số Việt Nam

Những thách thức cần đối mặt trước sự tăng trưởng dữ liệu thời 4.0

Doanh nghiệp Việt Nam đang quan tâm nhiều đến quản trị dữ liệu

Doanh nghiệp Việt Nam đang quan tâm nhiều đến quản trị dữ liệu