Chỉ số tưởng bình thường làm tăng gấp đôi nguy cơ chết sớm

Chỉ số tưởng bình thường làm tăng gấp đôi nguy cơ chết sớm

Nghiên cứu của Thụy Điển chứng minh một số người có nhịp tim trong mức được coi là bình thường vẫn có nguy...