Nova College chú trọng đào tạo điều dưỡng chất lượng cao

Nova College chú trọng đào tạo điều dưỡng chất lượng cao

Điều dưỡng là ngành nghề được dự đoán thu hút nguồn nhân lực trong tương lai bởi xu hướng già hóa dân số...
Nova College nâng chất lượng đào tạo bằng hợp tác trong nước, quốc tế

Nova College nâng chất lượng đào tạo bằng hợp tác trong nước, quốc tế

Trải nghiệm hướng nghiệp khác biệt tại Nova College

Trải nghiệm hướng nghiệp khác biệt tại Nova College

Hôm nay (25-4): 'Đưa trường học đến thí sinh' tại Bình Thuận

Hôm nay (25-4): 'Đưa trường học đến thí sinh' tại Bình Thuận

Sáng 25-4, 'Đưa trường học đến thí sinh' tại Bình Thuận: Chọn ngành học nào trước giờ G?

Sáng 25-4, 'Đưa trường học đến thí sinh' tại Bình Thuận: Chọn ngành học nào trước giờ G?

Hôm nay 11-4, 'Đưa trường học đến thí sinh' 2021 tại Phú Yên: Cơ hội 'vàng' trước khi đặt bút dự thi

Hôm nay 11-4, 'Đưa trường học đến thí sinh' 2021 tại Phú Yên: Cơ hội 'vàng' trước khi đặt bút dự thi

Chiều nay (3-4), mở màn 'Đưa trường học đến thí sinh' tại Bến Tre

Chiều nay (3-4), mở màn 'Đưa trường học đến thí sinh' tại Bến Tre

Nova College đào tạo nhân sự chuyên nghiệp cho Nova Group và xã hội

Nova College đào tạo nhân sự chuyên nghiệp cho Nova Group và xã hội