Hành động vì môi trường

Hành động vì môi trường

Những con số báo động về môi trường và khí hậu được đưa ra tại Hội nghị cấp cao của LHQ về biến đổi khí...