Nhiệt điện Phả Lại sẵn sàng đáp ứng tăng sản lượng huy động

Nhiệt điện Phả Lại sẵn sàng đáp ứng tăng sản lượng huy động

Bổ sung hơn 4300 MW vào nguồn điện trong năm 2020

Bổ sung hơn 4300 MW vào nguồn điện trong năm 2020

Nỗ lực cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Nỗ lực cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Cú huých với dự án BOT ngành điện

Cú huých với dự án BOT ngành điện

Cú hích với dự án BOT ngành điện

Cú hích với dự án BOT ngành điện

Nhiều dự án tỷ USD ngành điện thong thả... về đích

Nhiều dự án tỷ USD ngành điện thong thả... về đích

Siết chặt doanh nghiệp nước ngoài sử dụng lao động 'chui'