Xuất cảnh đi lao động trái pháp luật ở nước ngoài - Bài cuối: Nỗ lực phòng ngừa, ngăn chặn

Xuất cảnh đi lao động trái pháp luật ở nước ngoài - Bài cuối: Nỗ lực phòng ngừa, ngăn chặn

Mặc dù thủ đoạn không mới và cũng thường xuyên được các cấp, các ngành, các lực lượng chức năng tuyên...
Đề phòng 'sập bẫy' lao động sang Nhật

Đề phòng 'sập bẫy' lao động sang Nhật

Bắt tạm giam nữ tổng giám đốc nghi tổ chức đưa người trốn ra nước ngoài

Bắt tạm giam nữ tổng giám đốc nghi tổ chức đưa người trốn ra nước ngoài

Bắt nữ 'tổng giám đốc' tổ chức cho nhiều người trốn đi nước ngoài

Bắt nữ 'tổng giám đốc' tổ chức cho nhiều người trốn đi nước ngoài

Khởi tố nữ giám đốc tổ chức đưa người trốn ra nước ngoài

Khởi tố nữ giám đốc tổ chức đưa người trốn ra nước ngoài

Bắt tổng giám đốc tổ chức đưa người đi, ở lại nước ngoài trái phép

Bắt tổng giám đốc tổ chức đưa người đi, ở lại nước ngoài trái phép

Lừa đảo xuất khẩu lao động trái phép

Bắt Tổng Giám đốc Cty TNHH Bright Prosperite Việt Nam

Bắt Tổng Giám đốc Công ty lừa đảo xuất khẩu lao động quy mô lớn