Thương nhớ một con người

Bác đã đi rồi bác Mười ơi!

Bác đã đi rồi bác Mười ơi!

Người cựu chiến binh dành cả cuộc đời để vẽ Bác Hồ

Người cựu chiến binh dành cả cuộc đời để vẽ Bác Hồ

Dòng người về quê Bác dâng hương ngày Tết Độc lập

Dòng người về quê Bác dâng hương ngày Tết Độc lập

Hàng ngàn người dân hành hương về quê Bác trong ngày Tết độc lập 2/9

Hàng ngàn người dân hành hương về quê Bác trong ngày Tết độc lập 2/9

Tháng Tám về khu di tích Đá Chông

Tháng Tám về khu di tích Đá Chông

Nhớ Bác Tôn

Nhớ Bác Tôn

Nhớ Bác Hồ trong ngày vui đại thắng

Nhớ Bác Hồ trong ngày vui đại thắng

Tấm gương suốt đời cống hiến

Dân Củ Chi lập bàn vong tiễn biệt nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Dân Củ Chi lập bàn vong tiễn biệt nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải