Thiếu nước sinh hoạt tại Đà Nẵng: Không chủ động được nguồn cung?

Thiếu nước sinh hoạt tại Đà Nẵng: Không chủ động được nguồn cung?

Đà Nẵng: Thiếu nước do hệ thống vận hành khai thác không đảm bảo

Đà Nẵng: Thiếu nước do hệ thống vận hành khai thác không đảm bảo

Bài 1: Xây đập ngăn mặn sông Cầu Đỏ, Đà Nẵng sẽ có nguy cơ uống nước nhiễm độc?

Bài 1: Xây đập ngăn mặn sông Cầu Đỏ, Đà Nẵng sẽ có nguy cơ uống nước nhiễm độc?

Sông Cầu Đỏ bị nhiễm mặn, người dân thiếu nước sinh hoạt trong nhiều ngày

Sông Cầu Đỏ bị nhiễm mặn, người dân thiếu nước sinh hoạt trong nhiều ngày

Thiếu nước sạch, Đà Nẵng định xây công trình ngăn mặn trên sông Cầu Đỏ

Thiếu nước sạch, Đà Nẵng định xây công trình ngăn mặn trên sông Cầu Đỏ

Đà Nẵng lên tiếng về nguyên nhân thiếu nước sạch

Đà Nẵng lên tiếng về nguyên nhân thiếu nước sạch

Đà Nẵng: dân 'kêu trời' vì thiếu nước sinh hoạt khi đang mùa mưa

Đà Nẵng: dân 'kêu trời' vì thiếu nước sinh hoạt khi đang mùa mưa

Đà Nẵng lên tiếng về nguyên nhân dẫn tới tình trạng thiếu nước sạch

Đà Nẵng lên tiếng về nguyên nhân dẫn tới tình trạng thiếu nước sạch