Không ban hành văn bản trả lời, Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ bị công dân tố cáo

Không ban hành văn bản trả lời, Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ bị công dân tố cáo

Đã quá thời hạn trả lời công dân theo Luật Tố cáo nhưng Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ vẫn không có văn bản...
Kiểm tra công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Phúc Thọ

Kiểm tra công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Phúc Thọ

Hà Nội kỷ luật hàng loạt cán bộ huyện Phúc Thọ

Hà Nội kỷ luật hàng loạt cán bộ huyện Phúc Thọ

Hà Nội cách chức bí thư, kỷ luật chủ tịch, phó chủ tịch huyện Phúc Thọ

Hà Nội cách chức bí thư, kỷ luật chủ tịch, phó chủ tịch huyện Phúc Thọ

Hà Nội: Bí thư Phúc Thọ Hoàng Mạnh Phú bị cách hết các chức vụ trong Đảng

Hà Nội: Bí thư Phúc Thọ Hoàng Mạnh Phú bị cách hết các chức vụ trong Đảng

Hà Nội: Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ bị cách tất cả chức vụ trong đảng

Hà Nội: Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ bị cách tất cả chức vụ trong đảng

Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ bị cách các chức vụ trong Đảng

Phúc Thọ tập trung cải cách hành chính, tinh giản bộ máy

Trách nhiệm giải quyết đơn tố cáo thuộc về ai?