Rác đã 'thông' nhưng vẫn còn lo

Rác đã 'thông' nhưng vẫn còn lo

Khiếp đảm với rác

Khiếp đảm với rác

Bãi rác Tam Xuân 2 chính thức hoạt động lại

Bãi rác Tam Xuân 2 chính thức hoạt động lại

Phó TGĐ buông lời xin lỗi, căng thẳng suốt 3 tháng được 'mở cửa'

Phó TGĐ buông lời xin lỗi, căng thẳng suốt 3 tháng được 'mở cửa'

Phó TGĐ buông lời xin lỗi, căng thẳng suốt 3 tháng được 'mở cửa'

Phó TGĐ buông lời xin lỗi, căng thẳng suốt 3 tháng được 'mở cửa'

Bãi rác Tam Xuân 2 hoạt động trở lại sau hơn 3 tháng bị gián đoạn

Bãi rác Tam Xuân 2 hoạt động trở lại sau hơn 3 tháng bị gián đoạn

Quảng Nam 'thông' rác sau 3 tháng ứ đọng

Sau 3 tháng bị dân ngăn cản, bãi rác lớn nhất Quảng Nam hoạt động trở lại

'Nín thở' cuộc thoại với người dân ngăn cản xe vào bãi rác ở Quảng Nam