Trực thăng không người lái 'made in Vietnam' đã sẵn sàng thương mại hóa

Trực thăng không người lái 'made in Vietnam' đã sẵn sàng thương mại hóa

Máy bay trực thăng không người lái với tên gọi Dragonfly- DF26 đã xong quá trình thử nghiệm và sẵn sàng...
Ấn tượng trực thăng không người lái mới nhất ở Việt Nam

Ấn tượng trực thăng không người lái mới nhất ở Việt Nam

Chế tạo trực thăng không người lái: Thành tựu công nghệ xuất sắc của Việt Nam

Chế tạo trực thăng không người lái: Thành tựu công nghệ xuất sắc của Việt Nam

Trực thăng không người lái chạy xăng độc đáo của Việt Nam

Trực thăng không người lái chạy xăng độc đáo của Việt Nam

Làm chủ công nghệ máy bay không người lái

Làm chủ công nghệ máy bay không người lái

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long ra mắt album Xẩm 'Trách ông Nguyệt Lão'

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long ra mắt album Xẩm 'Trách ông Nguyệt Lão'

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long ra mắt album xẩm 'Trách ông nguyệt lão'

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long ra mắt album xẩm 'Trách ông nguyệt lão'