Ngân hàng NCB muốn điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ

Ngân hàng NCB muốn điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB, HNX: NVB) vừa quyết định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh...
Cổ đông lớn đã bán bớt cổ phiếu của Ngân hàng Quốc dân

Cổ đông lớn đã bán bớt cổ phiếu của Ngân hàng Quốc dân

Ngân hàng Quốc dân (NCB): Cổ đông lớn bán xong 8,5 triệu cổ phiếu

Ngân hàng Quốc dân (NCB): Cổ đông lớn bán xong 8,5 triệu cổ phiếu

Ngân hàng Quốc dân (NVB): Cổ đông lớn bán bớt 8,5 triệu cổ phiếu

Ngân hàng Quốc dân (NVB): Cổ đông lớn bán bớt 8,5 triệu cổ phiếu

Con trai Chủ tịch NCB chi gần 60 tỷ đồng mua 7,1 triệu cổ phiếu

Con trai Chủ tịch NCB chi gần 60 tỷ đồng mua 7,1 triệu cổ phiếu

Con trai Chủ tịch HĐQT Ngân hàng NCB vừa chi 60 tỷ đồng để mua lô cổ phiếu lớn

Con trai Chủ tịch HĐQT Ngân hàng NCB vừa chi 60 tỷ đồng để mua lô cổ phiếu lớn

Ngân hàng Quốc dân (NCB): Con trai chủ tịch muốn mua 9 triệu cổ phiếu

Ngân hàng Quốc dân (NCB): Con trai chủ tịch muốn mua 9 triệu cổ phiếu

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 18/11

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 18/11

Con trai Chủ tịch ngân hàng NCB đăng ký mua 9 triệu cổ phiếu

Con trai Chủ tịch ngân hàng NCB đăng ký mua 9 triệu cổ phiếu

Con trai Chủ tịch NCB đăng ký mua vào 9 triệu cổ phiếu

Con trai Chủ tịch NCB đăng ký mua vào 9 triệu cổ phiếu

Người nhà sếp lớn ngân hàng 'vung' tiền gom mua cổ phiếu

Người nhà sếp lớn ngân hàng 'vung' tiền gom mua cổ phiếu

Con trai Chủ tịch Ngân hàng Quốc dân vừa chi 66 tỷ đồng tiền mặt gom cổ phiếu

Con trai Chủ tịch Ngân hàng Quốc dân vừa chi 66 tỷ đồng tiền mặt gom cổ phiếu

Con trai chủ tịch dự chi hơn 70 tỷ mua cổ phiếu ngân hàng

Con trai chủ tịch dự chi hơn 70 tỷ mua cổ phiếu ngân hàng

Con trai Chủ tịch ngân hàng Quốc Dân chi gần 73 tỷ mua cổ phiếu NVB

Con trai Chủ tịch ngân hàng Quốc Dân chi gần 73 tỷ mua cổ phiếu NVB

Thiếu gia nhà Chủ tịch ngân hàng Quốc dân dự chi 73 tỷ gom cổ phiếu NVB

Thiếu gia nhà Chủ tịch ngân hàng Quốc dân dự chi 73 tỷ gom cổ phiếu NVB

Con Chủ tịch Ngân hàng Quốc dân (NVB) đăng ký mua 8,2 triệu cổ phiếu

Con Chủ tịch Ngân hàng Quốc dân (NVB) đăng ký mua 8,2 triệu cổ phiếu

Bất ổn gia tăng vì giá dầu

Bất ổn gia tăng vì giá dầu

Cổ phiếu ngân hàng lao dốc, sếp lớn và người thân vung tiền tỷ gom mua

Cổ phiếu ngân hàng lao dốc, sếp lớn và người thân vung tiền tỷ gom mua

Con chủ tịch Ngân hàng Quốc dân (NVB) đăng ký mua hơn 1 triệu cổ phiếu

Con chủ tịch Ngân hàng Quốc dân (NVB) đăng ký mua hơn 1 triệu cổ phiếu