Chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới

Chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới

Trong những năm qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có những chỉ đạo quyết liệt về đẩy mạnh cải cách thủ...
Lạng Sơn dừng thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu

Lạng Sơn dừng thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu

Gần 500 xe nông sản đã được thông quan đảm bảo các biện pháp kiểm dịch chặt chẽ

Gần 500 xe nông sản đã được thông quan đảm bảo các biện pháp kiểm dịch chặt chẽ

Giải cứu nông sản do virus corona: 111 conainer thông quan qua cửa khẩu Hữu Nghị

Giải cứu nông sản do virus corona: 111 conainer thông quan qua cửa khẩu Hữu Nghị

Đã thông quan được 60 xe hàng qua cửa khẩu Hữu Nghị

Đã thông quan được 60 xe hàng qua cửa khẩu Hữu Nghị

Thanh long, dưa hấu dần được thông quan xuất khẩu

Thanh long, dưa hấu dần được thông quan xuất khẩu

Cửa khẩu Hữu Nghị thông quan 4 tiếng, tạm giải quyết ùn ứ nông sản

Cửa khẩu Hữu Nghị thông quan 4 tiếng, tạm giải quyết ùn ứ nông sản

Phó Chủ tịch Lạng Sơn: Cửa khẩu Hữu Nghị thông quan đến 18h hôm nay

Phó Chủ tịch Lạng Sơn: Cửa khẩu Hữu Nghị thông quan đến 18h hôm nay

Cách ly người từ Trung Quốc trở về

Cách ly người từ Trung Quốc trở về

Xuất khẩu hơn 1.200 tấn nông sản qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

Xuất khẩu hơn 1.200 tấn nông sản qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị