Xe tải tông sập cầu tạm trên đường Hồ Chí Minh

Xe tải tông sập cầu tạm trên đường Hồ Chí Minh

Xe tải đâm sập cầu tạm trên đường Hồ Chí Minh

Xe tải đâm sập cầu tạm trên đường Hồ Chí Minh

Xe tải mất lái đâm sập cầu tạm rồi lao đầu xuống suối

Xe tải mất lái đâm sập cầu tạm rồi lao đầu xuống suối

Xe tải mất lái, tông sập cầu tạm rồi lao xuống suối

Xe tải mất lái, tông sập cầu tạm rồi lao xuống suối

Tông sập cầu trên đường Hồ Chí Minh, xe tải lao xuống suối

Tông sập cầu trên đường Hồ Chí Minh, xe tải lao xuống suối

Xe tải tông sập cầu tạm rồi lao xuống suối ở Đắk Nông, tài xế bị thương nhẹ

Xe tải tông sập cầu tạm rồi lao xuống suối ở Đắk Nông, tài xế bị thương nhẹ

Đắk Nông: Xe tải chở cà phê tông sập cầu tạm trên đường Hồ Chí Minh

Đắk Nông: Xe tải chở cà phê tông sập cầu tạm trên đường Hồ Chí Minh

Sập cầu tạm ở Đắk Nông, xe tải rơi xuống suối

Sập cầu tạm ở Đắk Nông, xe tải rơi xuống suối

Xe tải mất lái tông sập cầu tạm trên đường Hồ Chí Minh rồi lao xuống suối

Xe tải mất lái tông sập cầu tạm trên đường Hồ Chí Minh rồi lao xuống suối

Xe tải tông sập cầu tạm, lao xuống suối

Xe tải tông sập cầu tạm, lao xuống suối

Xe tải mất lái tông sập cầu tạm trên đường Hồ Chí Minh

Xe tải mất lái tông sập cầu tạm trên đường Hồ Chí Minh

Xe tải lao xuống suối sau khi đâm sập cầu tạm trên đường Hồ Chí Minh

Xe tải lao xuống suối sau khi đâm sập cầu tạm trên đường Hồ Chí Minh

Xe tải chở cà phê tông sập cầu tạm trên Quốc lộ 14

Xe tải chở cà phê tông sập cầu tạm trên Quốc lộ 14

Xe tải mất lái tông sập cầu tạm trên quốc lộ 14

Xe tải mất lái tông sập cầu tạm trên quốc lộ 14

Đắk Nông: Xe tải mất lái tông sập cầu tạm

Đắk Nông: Xe tải mất lái tông sập cầu tạm

Cầu tạm sập, xe tải chở cà phê lao xuống suối

Cầu tạm sập, xe tải chở cà phê lao xuống suối

Sập cầu tạm trên đường Hồ Chí Minh

Sập cầu tạm trên đường Hồ Chí Minh

Tông sập cầu tạm trên đường Hồ Chí Minh, xe tải lao xuống suối

Tông sập cầu tạm trên đường Hồ Chí Minh, xe tải lao xuống suối

Xe tải chở cà phê tông sập cầu tạm

Xe tải chở cà phê tông sập cầu tạm