Đà Nẵng khởi động 'Tuần lễ khuyến mại kích cầu mua sắm'

Đà Nẵng khởi động 'Tuần lễ khuyến mại kích cầu mua sắm'

Ngày 24-12, Các trung tâm thương mại, siêu thị; tiểu thương các chợ; đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh thương...
Hai tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa đắc cử là ai?

Hai tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa đắc cử là ai?

Khánh Hòa: Bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Khánh Hòa: Bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Khánh Hòa có 2 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Khánh Hòa có 2 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Khánh Hòa: Bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Khánh Hòa: Bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Khánh Hòa có 2 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Khánh Hòa có 2 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Khánh Hòa bầu bổ sung 2 phó chủ tịch UBND tỉnh

Khánh Hòa bầu bổ sung 2 phó chủ tịch UBND tỉnh

Khánh Hòa: Có 2 tân phó chủ tịch UBND tỉnh

Khánh Hòa bầu bổ sung hai phó chủ tịch UBND tỉnh

Khánh Hòa bầu bổ sung hai phó chủ tịch UBND tỉnh

Khánh Hòa có 2 tân phó chủ tịch tỉnh

Khánh Hòa có 2 tân phó chủ tịch tỉnh

Bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Khánh Hòa bầu bổ sung hai Phó chủ tịch UBND tỉnh

Khánh Hòa bầu bổ sung hai Phó chủ tịch UBND tỉnh

Khánh Hòa có 2 tân phó chủ tịch UBND tỉnh

Khánh Hòa có 2 tân phó chủ tịch UBND tỉnh

Bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Khánh Hòa bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt sở, ngành

Khánh Hòa bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt sở, ngành

Khánh Hòa bổ nhiệm nhiều lãnh đạo sở, ngành

Khánh Hòa bổ nhiệm nhiều lãnh đạo sở, ngành

Trao các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về công tác cán bộ

Trao các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về công tác cán bộ

Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII họp phiên trù bị

Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII họp phiên trù bị

Hai du khách đặc biệt ở Nha Trang được về nước

Hai du khách đặc biệt ở Nha Trang được về nước

Thêm một người dân tự nguyện nộp bổ sung thuế

Thêm một người dân tự nguyện nộp bổ sung thuế

Mở rộng hợp tác quốc tế

Mở rộng hợp tác quốc tế

Chủ tịch Yến sào Khánh Hòa làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chủ tịch Yến sào Khánh Hòa làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh

'Sếp' Công ty Yến sào làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

'Sếp' Công ty Yến sào làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Chủ tịch Công ty Yến sào Khánh Hòa được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh

Chủ tịch Công ty Yến sào Khánh Hòa được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh

Chủ tịch Yến Sào Khánh Hòa Lê Hữu Hoàng giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Chủ tịch Yến Sào Khánh Hòa Lê Hữu Hoàng giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Sếp công ty yến sào được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Sếp công ty yến sào được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Khánh Hòa: Chủ tịch Công ty Yến Sào làm Phó chủ tịch tỉnh

Khánh Hòa: Chủ tịch Công ty Yến Sào làm Phó chủ tịch tỉnh

Ông Lê Hữu Hoàng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Ông Lê Hữu Hoàng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Đà Nẵng: Tìm đường đưa sản phẩm địa phương lên kệ siêu thị

Đà Nẵng: Tìm đường đưa sản phẩm địa phương lên kệ siêu thị

Bổ nhiệm nhân sự 5 tỉnh thành

Bổ nhiệm nhân sự 5 tỉnh thành

Khánh Hòa khẩn trương triển khai ứng phó với bão số 14

Khánh Hòa khẩn trương triển khai ứng phó với bão số 14