Tham nhũng, chi sai hơn 7 tỷ ở GD- ĐT huyện nhưng vẫn chưa bị khởi tố!?

Tham nhũng, chi sai hơn 7 tỷ ở GD- ĐT huyện nhưng vẫn chưa bị khởi tố!?

Chưa thể khởi tố vụ 3 cán bộ giáo dục trục lợi 7,3 tỷ đồng

Chưa thể khởi tố vụ 3 cán bộ giáo dục trục lợi 7,3 tỷ đồng

Công an vào cuộc vụ 3 cán bộ phòng giáo dục hợp mưu tham ô 6 tỷ đồng

Công an vào cuộc vụ 3 cán bộ phòng giáo dục hợp mưu tham ô 6 tỷ đồng

Công an vào cuộc vụ 3 cán bộ phòng giáo dục hợp mưu tham ô 6 tỷ đồng

Công an vào cuộc vụ 3 cán bộ phòng giáo dục hợp mưu tham ô 6 tỷ đồng

Phòng GD&ĐT huyện lấy tiền hỗ trợ trẻ em vùng khó đi tiếp khách

Phòng GD&ĐT huyện lấy tiền hỗ trợ trẻ em vùng khó đi tiếp khách

Phòng giáo dục huyện chi sai, chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng

Phòng giáo dục huyện chi sai, chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng

3 cán bộ Phòng GD&ĐT trục lợi 6 tỷ đồng

3 cán bộ Phòng GD&ĐT trục lợi 6 tỷ đồng

3 cán bộ Phòng GD&ĐT trục lợi 6 tỷ đồng

3 cán bộ Phòng GD&ĐT trục lợi 6 tỷ đồng

Phòng giáo dục huyện ăn chặn, chi sai gần 6 tỷ

Phòng giáo dục huyện ăn chặn, chi sai gần 6 tỷ

Ăn tiền của học sinh, cán bộ Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện trục lợi 6 tỷ đồng

Ăn tiền của học sinh, cán bộ Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện trục lợi 6 tỷ đồng

Điều tra 3 cán bộ giáo dục trục lợi 6 tỷ tiền hỗ trợ học sinh

Điều tra 3 cán bộ giáo dục trục lợi 6 tỷ tiền hỗ trợ học sinh

Gia Lai: Điều tra 3 cán bộ phòng giáo dục tham nhũng hàng tỷ đồng

Gia Lai: Điều tra 3 cán bộ phòng giáo dục tham nhũng hàng tỷ đồng

Vụ trục lợi 6 tỉ đồng tiền hỗ trợ học sinh tại Gia Lai: Chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra

Vụ trục lợi 6 tỉ đồng tiền hỗ trợ học sinh tại Gia Lai: Chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra

Công an vào cuộc vụ 3 cán bộ 'ăn' tiền học sinh nghèo

Công an vào cuộc vụ 3 cán bộ 'ăn' tiền học sinh nghèo