Kỷ niệm 61 năm Quốc khánh Malaysia tại Việt Nam

Kỷ niệm 61 năm Quốc khánh Malaysia tại Việt Nam

Việt Nam đăng cai đại hội kiểm toán châu Á

Việt Nam đăng cai đại hội kiểm toán châu Á

Thường vụ Quốc hội thảo luận Luật sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến Luật quy hoạch

Thường vụ Quốc hội thảo luận Luật sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến Luật quy hoạch

Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khai mạc Đại hội Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14

Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khai mạc Đại hội Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14

Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc Đại hội Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14

Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc Đại hội Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14

Khám phá lan rừng tại hội chợ quận Tân Bình

Khám phá lan rừng tại hội chợ quận Tân Bình

Khai mạc Đại hội ASOSAI 14 và kỷ niệm 40 năm Hiến chương ASOSAI

Khai mạc Đại hội ASOSAI 14 và kỷ niệm 40 năm Hiến chương ASOSAI

Khai mạc Đại hội Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI 14)

Khai mạc Đại hội Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI 14)

Khai mạc ASOSAI 14: Chung sức tạo động lực mới vì sự thịnh vượng của các nước

Khai mạc ASOSAI 14: Chung sức tạo động lực mới vì sự thịnh vượng của các nước

'Phát huy vai trò bảo vệ pháp luật, bảo vệ sự liêm chính trong quản lý tài chính công, tài sản công'

'Phát huy vai trò bảo vệ pháp luật, bảo vệ sự liêm chính trong quản lý tài chính công, tài sản công'

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Các cơ quan kiểm toán tối cao lần thứ 14

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Các cơ quan kiểm toán tối cao lần thứ 14

Khai mạc Đại hội ASOSAI XIV

Khai mạc Đại hội ASOSAI XIV

'Kiểm toán là công cụ hữu hiệu giúp Quốc hội giám sát tài chính quốc gia'

'Kiểm toán là công cụ hữu hiệu giúp Quốc hội giám sát tài chính quốc gia'

Khai mạc Đại hội Các cơ quan kiểm toán tối cao lần thứ 14

Khai mạc Đại hội Các cơ quan kiểm toán tối cao lần thứ 14

Chủ tịch Quốc hội: Việt Nam sẽ mở rộng không gian kinh doanh, khơi gợi tiềm năng của doanh nghiệp

Chủ tịch Quốc hội: Việt Nam sẽ mở rộng không gian kinh doanh, khơi gợi tiềm năng của doanh nghiệp

'ASOSAI đã, đang, sẽ đóng góp vai trò quan trọng vào tiến bộ khu vực'

'ASOSAI đã, đang, sẽ đóng góp vai trò quan trọng vào tiến bộ khu vực'

Khai mạc trọng thể Đại hội Các cơ quan kiểm toán tối cao Châu Á ASOSAI 14

Khai mạc trọng thể Đại hội Các cơ quan kiểm toán tối cao Châu Á ASOSAI 14

Lễ khai mạc Đại hội ASOSAI 14 và kỷ niệm 40 năm Hiến chương ASOSAI

Lễ khai mạc Đại hội ASOSAI 14 và kỷ niệm 40 năm Hiến chương ASOSAI

Tăng cường kiểm toán môi trường để phát triển bền vững

Tăng cường kiểm toán môi trường để phát triển bền vững

Điện mừng

ĐIỆN MỪNG

ĐIỆN MỪNG

Trộm 38 máy điều hòa!

Giảm nghèo chưa thực sự bền vững

Giảm nghèo chưa thực sự bền vững

Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội nguyễn thị kim ngân tiếp Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Hungary

Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội nguyễn thị kim ngân tiếp Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Hungary

Chủ tịch Quốc hội tiếp Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Hungary

Chủ tịch Quốc hội tiếp Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Hungary

Nhiều dự án môi trường vào 'tầm ngắm' của Kiểm toán Nhà nước

Nhiều dự án môi trường vào 'tầm ngắm' của Kiểm toán Nhà nước

Có chủ tịch xã phải đi tù vì... trục lợi chính sách giảm nghèo

Có chủ tịch xã phải đi tù vì... trục lợi chính sách giảm nghèo

'Nghịch lý' trong giảm nghèo ở Việt Nam

'Nghịch lý' trong giảm nghèo ở Việt Nam

Nhân sự mới

Không thể chấp nhận việc các gia đình có công với cách mạng vẫn thuộc diện nghèo

Không thể chấp nhận việc các gia đình có công với cách mạng vẫn thuộc diện nghèo

Thảo luận về báo cáo thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững

Có tình trạng cán bộ đưa người thân vào danh sách hộ nghèo để trục lợi chính sách

Có tình trạng cán bộ đưa người thân vào danh sách hộ nghèo để trục lợi chính sách

Chủ tịch Quốc hội tiếp Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Hungary

Chủ tịch Quốc hội tiếp Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Hungary

Công bố 3 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Công bố 3 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội tiếp Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao Hungary

Chủ tịch Quốc hội tiếp Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao Hungary

Còn tình trạng trục lợi chính sách giảm nghèo

Còn tình trạng trục lợi chính sách giảm nghèo

Chủ tịch Quốc hội tiếp Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao Hungary

Chủ tịch Quốc hội tiếp Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao Hungary