Lọc máu liên tục 41 giờ cứu sống sản phụ suýt chết vì suy đa cơ quan

Lọc máu liên tục 41 giờ cứu sống sản phụ suýt chết vì suy đa cơ quan

Cứu sống sản phụ 19 tuổi trong tình trạng nguy kịch

Cứu sống sản phụ 19 tuổi trong tình trạng nguy kịch

Sản phụ 19 tuổi vừa sinh song thai bị nguy kịch được cứu sống thần kỳ

Sản phụ 19 tuổi vừa sinh song thai bị nguy kịch được cứu sống thần kỳ

Sự thật vị anh hùng cứu 30 mạng người trên xe khách

Sự thật vị anh hùng cứu 30 mạng người trên xe khách

Quái lạ 'Ông Cóc' chữa bệnh bằng cách sờ, vuốt, thổi

Quái lạ 'Ông Cóc' chữa bệnh bằng cách sờ, vuốt, thổi

Nữ 'thần y' có tên 'Ông Cóc' và gia đình chống đối ngành chức năng

Nữ 'thần y' có tên 'Ông Cóc' và gia đình chống đối ngành chức năng

Chữa bệnh bằng cách... sờ, vuốt, thổi

Chữa bệnh bằng cách... sờ, vuốt, thổi