Người dân Thủ Thiêm: Lập khu đô thị mới làm gì để dân khổ thế này?

Người dân Thủ Thiêm: Lập khu đô thị mới làm gì để dân khổ thế này?

Chính quyền TP. HCM hứa rằng sẽ có kết luận sai phạm vụ Thủ Thiêm trước Tết Canh Tý. Và sau tết, người dân...
Cử tri Thủ Thiêm: Tại sao có đất có nhà mà không được ở?

Cử tri Thủ Thiêm: Tại sao có đất có nhà mà không được ở?

Cử tri đòi hỏi trách nhiệm giám sát của đại biểu Quốc hội

Cử tri đòi hỏi trách nhiệm giám sát của đại biểu Quốc hội

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân: Sẽ giải quyết rốt ráo vụ Thủ Thiêm

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân: Sẽ giải quyết rốt ráo vụ Thủ Thiêm

Bí thư Thành ủy TP.HCM tiếp xúc cử tri quận 2

Bí thư Thành ủy TP.HCM tiếp xúc cử tri quận 2

Cử tri đề nghị thanh tra toàn diện dự án Thủ Thiêm

Cử tri đề nghị thanh tra toàn diện dự án Thủ Thiêm