Quảng Trị: Bắt giữ ô tô vận chuyển pháo lậu trên đường đi tiêu thụ

Quảng Trị: Bắt giữ ô tô vận chuyển pháo lậu trên đường đi tiêu thụ

Truy bắt ô-tô chất đầy pháo lậu

Truy bắt ô-tô chất đầy pháo lậu

Bắt ôtô vận chuyển 250 kg pháo lậu từ Lào về Việt Nam

Bắt ôtô vận chuyển 250 kg pháo lậu từ Lào về Việt Nam

Bắt gần 3 tạ pháo lậu ở vùng biên đang tuồn vào nội địa

Bắt gần 3 tạ pháo lậu ở vùng biên đang tuồn vào nội địa

Liên tiếp truy bắt các vụ vận chuyển pháo lậu từ Lào về Việt Nam

Liên tiếp truy bắt các vụ vận chuyển pháo lậu từ Lào về Việt Nam

Điều khiển ôtô từ Quảng Bình lên vùng biên Quảng Trị để mua 250kg pháo hoa

Điều khiển ôtô từ Quảng Bình lên vùng biên Quảng Trị để mua 250kg pháo hoa

Bắt vụ vận chuyển pháo trái phép ở vùng biên Hướng Hóa

Bắt vụ vận chuyển pháo trái phép ở vùng biên Hướng Hóa

Gần 3 tạ pháo lậu bị bắt ở vùng biên giới Hướng Hóa

Gần 3 tạ pháo lậu bị bắt ở vùng biên giới Hướng Hóa