Thanh Hóa: Thu giữ số lượng lớn đồ chơi bạo lực

Thanh Hóa: Thu giữ số lượng lớn đồ chơi bạo lực

Thu giữ gần 900 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc

Thu giữ gần 900 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc

Bắt 875 chai rượu ngoại không có hóa đơn chứng từ

Bắt 875 chai rượu ngoại không có hóa đơn chứng từ

Bắt vụ vận chuyển gần 900 chai rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Bắt vụ vận chuyển gần 900 chai rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Bắt giữ gần 900 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc xuất xứ

Bắt giữ gần 900 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc xuất xứ

Bắt giữ xe tải chở 900 chai rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Bắt giữ xe tải chở 900 chai rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Bắt giữ gần 900 chai rượu lậu trên đường đi tiêu thụ

Bắt giữ gần 900 chai rượu lậu trên đường đi tiêu thụ

Phát hiện ô tô vận chuyển gần 1.000 chai rượu ngoại nhập lậu

Phát hiện ô tô vận chuyển gần 1.000 chai rượu ngoại nhập lậu

Bắt giữ xe ô tô vận chuyển 875 chai rượu ngoại không giấy tờ

Bắt giữ xe ô tô vận chuyển 875 chai rượu ngoại không giấy tờ

Phát hiện gần 1.000 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc đang trên đường đi tiêu thụ

Phát hiện gần 1.000 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc đang trên đường đi tiêu thụ

Bắt giữ gần 900 chai rượu dán mác ngoại không giấy tờ hợp lệ

Bắt giữ gần 900 chai rượu dán mác ngoại không giấy tờ hợp lệ

Tạm giữ ô tô chở 875 chai rượu ngoại không có giấy tờ hợp pháp

Tạm giữ ô tô chở 875 chai rượu ngoại không có giấy tờ hợp pháp

Thanh Hóa: CSGT bắt gần 9 trăm chai rượu giả

Thanh Hóa: CSGT bắt gần 9 trăm chai rượu giả

Thanh Hóa: Kiểm tra, bắt giữ xe chở rượu ngoại nhập lậu

Thanh Hóa: Kiểm tra, bắt giữ xe chở rượu ngoại nhập lậu