Quảng Ngãi: 4 giải nhất trong Hội thi thiết bị đào tạo tự làm

Quảng Ngãi: 4 giải nhất trong Hội thi thiết bị đào tạo tự làm

Quảng Ngãi: Triển khai cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử

Quảng Ngãi: Triển khai cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử

Quảng Ngãi: Tiếp nhận và điều động nhân sự thuộc sở LĐ-TB&XH

Quảng Ngãi: Tiếp nhận và điều động nhân sự thuộc sở LĐ-TB&XH

Điều động và bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt ở Quảng Ngãi

Điều động và bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt ở Quảng Ngãi

Quảng Ngãi: Luân chuyển, bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo

Quảng Ngãi: Luân chuyển, bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo

Quảng Ngãi: Bổ nhiệm, luân chuyển nhiều cán bộ sở, ngành và huyện

Quảng Ngãi: Bổ nhiệm, luân chuyển nhiều cán bộ sở, ngành và huyện

Quảng Ngãi luân chuyển, điều động nhiều nhân sự

Quảng Ngãi luân chuyển, điều động nhiều nhân sự

Quảng Ngãi luân chuyển, bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo sở, ngành và địa phương

Quảng Ngãi luân chuyển, bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo sở, ngành và địa phương

Quảng Ngãi: Điều GĐ Sở Y tế về Ban tuyên giáo và hàng loạt nhân sự khác

Quảng Ngãi: Điều GĐ Sở Y tế về Ban tuyên giáo và hàng loạt nhân sự khác