Hiệu quả thực hiện quy trình luân chuyển, điều động cán bộ ở huyện Hậu Lộc

Hiệu quả thực hiện quy trình luân chuyển, điều động cán bộ ở huyện Hậu Lộc

Vì sao UBND xã Hải Lộc báo cáo 'vống' thiệt hại vụ cháy hội trường?

Vì sao UBND xã Hải Lộc báo cáo 'vống' thiệt hại vụ cháy hội trường?

Vụ cháy hội trường UBND xã Hải Lộc thiệt hại thế nào?

Vụ cháy hội trường UBND xã Hải Lộc thiệt hại thế nào?

Trụ sở ủy ban xã cháy ngùn ngụt sau tiếng nổ lớn

Trụ sở ủy ban xã cháy ngùn ngụt sau tiếng nổ lớn

Thanh Hóa: Cháy hội trường xã Hải Lộc, thiệt hại hơn nửa tỉ đồng

Thanh Hóa: Cháy hội trường xã Hải Lộc, thiệt hại hơn nửa tỉ đồng

Thanh Hóa: Điều tra vụ nổ bất ngờ tại trụ sở UBND xã

Thanh Hóa: Điều tra vụ nổ bất ngờ tại trụ sở UBND xã

Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra vụ trụ sở UBND xã cháy sau tiếng nổ lớn

Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra vụ trụ sở UBND xã cháy sau tiếng nổ lớn

Sau tiếng nổ lớn, hội trường UBND xã bốc cháy, thiệt hại hơn nửa tỷ đồng

Sau tiếng nổ lớn, hội trường UBND xã bốc cháy, thiệt hại hơn nửa tỷ đồng

Trụ sở xã bốc cháy sau tiếng nổ, thiệt hại gần 600 triệu đồng

Trụ sở xã bốc cháy sau tiếng nổ, thiệt hại gần 600 triệu đồng

Thanh Hóa: Dân nuôi ngao khốn khổ vì tàu hút cát... hút cả ngao

Thanh Hóa: Dân nuôi ngao khốn khổ vì tàu hút cát... hút cả ngao