Vì sao nấm lạ khổng lồ ở Đắk Lắk vọt lớn như 'Thánh Gióng'?

Vì sao nấm lạ khổng lồ ở Đắk Lắk vọt lớn như 'Thánh Gióng'?

Vì sao nấm lạ khổng lồ ở Đắk Lắk vọt lớn như 'Thánh Gióng'?

Vì sao nấm lạ khổng lồ ở Đắk Lắk vọt lớn như 'Thánh Gióng'?

Phát hiện cây nấm to bằng chiếc nón, lớn nhanh như 'thổi'

Phát hiện cây nấm to bằng chiếc nón, lớn nhanh như 'thổi'

Nấm dại 'khủng' ở Tây Nguyên

Nấm dại 'khủng' ở Tây Nguyên

Vì sao nấm lạ khổng lồ ở Đắk Lắk vọt lớn như 'Thánh Gióng'?

Vì sao nấm lạ khổng lồ ở Đắk Lắk vọt lớn như 'Thánh Gióng'?

Đắk Lắk: Phát hiện nấm lạ 'khổng lồ', lớn nhanh với tốc độ chóng mặt

Đắk Lắk: Phát hiện nấm lạ 'khổng lồ', lớn nhanh với tốc độ chóng mặt

Đắk Lắk: Phát hiện nấm lạ chỉ sau vài giờ mọc đã lớn bằng chiếc nón lá

Đắk Lắk: Phát hiện nấm lạ chỉ sau vài giờ mọc đã lớn bằng chiếc nón lá

Chỉ sau ít giờ, cây nấm lạ bỗng phát triển thành nấm khổng lồ

Chỉ sau ít giờ, cây nấm lạ bỗng phát triển thành nấm khổng lồ

Cần điều chỉnh quy hoạch bảo tồn và phát triển Vườn Quốc gia Chư Yang Sin

Cần điều chỉnh quy hoạch bảo tồn và phát triển Vườn Quốc gia Chư Yang Sin