HĐND TP Đà Nẵng trải qua nhiệm kỳ 2016 - 2021 đầy biến động

HĐND TP Đà Nẵng trải qua nhiệm kỳ 2016 - 2021 đầy biến động

Nhiệm kỳ 2016 - 2021 với nhiều biến động nhưng HĐND TP Đà Nẵng đã tiếp tục khẳng định được vai trò, trách...
Đà Nẵng có tân Chủ tịch HĐND và UBND

Đà Nẵng có tân Chủ tịch HĐND và UBND

Tân Chủ tịch UBND Đà Nẵng mong muốn nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ của nhân dân

Tân Chủ tịch UBND Đà Nẵng mong muốn nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ của nhân dân

Đà Nẵng có Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND mới

Đà Nẵng có Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND mới

Đà Nẵng có tân Chủ tịch UBND và HĐND

Đà Nẵng có tân Chủ tịch UBND và HĐND

Đà Nẵng có tân Chủ tịch HĐND và UBND Thành phố

Đà Nẵng có tân Chủ tịch HĐND và UBND Thành phố

Chân dung tân Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng vừa được bầu

Chân dung tân Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng vừa được bầu

Đà Nẵng có tân Chủ tịch HĐND, UBND thành phố

Đà Nẵng có tân Chủ tịch HĐND, UBND thành phố

Ông Lê Trung Chinh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ông Nguyễn Nho Trung: 'Đau đáu với lời hứa trước cử tri'

Ông Nguyễn Nho Trung: 'Đau đáu với lời hứa trước cử tri'

Đà Nẵng có Tân Chủ tịch UBND và Chủ tịch HĐND thành phố

Đà Nẵng có Tân Chủ tịch UBND và Chủ tịch HĐND thành phố

Đà Nẵng có tân Chủ tịch UBND thành phố

Đà Nẵng có tân Chủ tịch UBND thành phố

Ông Lê Trung Chinh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Đồng chí Lê Trung Chinh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Đồng chí Lê Trung Chinh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Đà Nẵng có tân Chủ tịch Thành phố và Chủ tịch Hội đồng nhân dân

Đà Nẵng có tân Chủ tịch Thành phố và Chủ tịch Hội đồng nhân dân

Ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng

Ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng

Ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng

Ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh được bầu làm Chủ tịch thành phố Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh được bầu làm Chủ tịch thành phố Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh trúng cử chức vụ Chủ tịch thành phố Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh trúng cử chức vụ Chủ tịch thành phố Đà Nẵng

Đà Nẵng có tân Chủ tịch HĐND và UBND thành phố

Đà Nẵng có tân Chủ tịch HĐND và UBND thành phố

Đà Nẵng có tân Chủ tịch UBND thành phố

Đà Nẵng có tân Chủ tịch UBND thành phố

Đà Nẵng bầu Chủ tịch UBND và Chủ tịch HĐND thành phố

Đà Nẵng bầu Chủ tịch UBND và Chủ tịch HĐND thành phố

Ông Lê Trung Chinh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Tân Chủ tịch Đà Nẵng Lê Trung Chinh cam kết nỗ lực đưa Đà Nẵng phát triển

Tân Chủ tịch Đà Nẵng Lê Trung Chinh cam kết nỗ lực đưa Đà Nẵng phát triển

Tân Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng là ai?

Tân Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng là ai?

Ông Lương Nguyễn Minh Triết được bầu làm Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng

Ông Lương Nguyễn Minh Triết được bầu làm Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng

Đà Nẵng có tân Chủ tịch UBND và Chủ tịch HĐND TP

Đà Nẵng có tân Chủ tịch UBND và Chủ tịch HĐND TP

Ông Lê Trung Chinh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Chân dung ông Lê Trung Chinh - tân Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng

Chân dung ông Lê Trung Chinh - tân Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh được bầu giữ chức Chủ tịch Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh được bầu giữ chức Chủ tịch Đà Nẵng

Đà Nẵng: Công khai rộng rãi đến cử tri những vấn đề bức xúc kéo dài đã được tập trung tháo gỡ

Đà Nẵng: Công khai rộng rãi đến cử tri những vấn đề bức xúc kéo dài đã được tập trung tháo gỡ

Vụ việc Sân vận động Chi Lăng: Đã có nhiều kiến nghị nhưng vẫn còn rất nan giải

Vụ việc Sân vận động Chi Lăng: Đã có nhiều kiến nghị nhưng vẫn còn rất nan giải

Đà Nẵng: Đại biểu đề xuất người dân phải có chỗ đỗ xe mới được mua ô tô

Đà Nẵng: Đại biểu đề xuất người dân phải có chỗ đỗ xe mới được mua ô tô

Đà Nẵng: Hỗ trợ thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mà mỗi năm vài tỉ bạc thì thấm thía gì?

Đà Nẵng: Hỗ trợ thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mà mỗi năm vài tỉ bạc thì thấm thía gì?

Đại biểu Đà Nẵng đề xuất có chỗ đỗ xe mới được mua ô tô

Đại biểu Đà Nẵng đề xuất có chỗ đỗ xe mới được mua ô tô

Chủ tịch HĐND Đà Nẵng: 'Nhiều nhà thầu không đủ năng lực nhưng vẫn trúng thầu'

Chủ tịch HĐND Đà Nẵng: 'Nhiều nhà thầu không đủ năng lực nhưng vẫn trúng thầu'

Cần bảo vệ cán bộ tham mưu tháo gỡ vướng mắc đất đai

Cần bảo vệ cán bộ tham mưu tháo gỡ vướng mắc đất đai

Ðà Nẵng tính chuyện thoát tăng trưởng âm

Ðà Nẵng tính chuyện thoát tăng trưởng âm

Kịch bản thoát tăng trưởng âm của Đà Nẵng như thế nào?

Kịch bản thoát tăng trưởng âm của Đà Nẵng như thế nào?

Ai sẽ thay ông Huỳnh Đức Thơ làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng?

Ai sẽ thay ông Huỳnh Đức Thơ làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng?

Đại dịch và thiên tai khiến Đà Nẵng lần đầu tăng trưởng âm

Đại dịch và thiên tai khiến Đà Nẵng lần đầu tăng trưởng âm

Đà Nẵng sắp có tân Chủ tịch UBND và Chủ tịch HĐND thành phố

Đà Nẵng sắp có tân Chủ tịch UBND và Chủ tịch HĐND thành phố