Xẩm bắt trend 'corona xa ta ra' để cho ra MV 'Tiêu diệt Corona'

Xẩm bắt trend 'corona xa ta ra' để cho ra MV 'Tiêu diệt Corona'

Xẩm Hà Thành ra mắt tác phẩm 'Tiêu diệt Corona'

Xẩm Hà Thành ra mắt tác phẩm 'Tiêu diệt Corona'

Xẩm 'Tiễu trừ Corona'

Xẩm 'Tiễu trừ Corona'

Xẩm Hà Thành góp tiếng hát chống dịch Covid-19 với 'Tiêu diệt corona'

Xẩm Hà Thành góp tiếng hát chống dịch Covid-19 với 'Tiêu diệt corona'

Nghệ sĩ Xẩm 'Tiễu trừ Corona' chống dịch COVID-19

Nghệ sĩ Xẩm 'Tiễu trừ Corona' chống dịch COVID-19

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long ra MV xẩm, tiết lộ cát-sê hát xẩm

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long ra MV xẩm, tiết lộ cát-sê hát xẩm

Cát-xê của nghệ sĩ hát xẩm là bao nhiêu?

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long tiết lộ giá cát-xê hát nhạc truyền thống

MV 'Trách ông Nguyệt Lão': Khi xẩm giao duyên cùng quan họ