Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV (P1)

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV (P1)

5 thành phố trực thuộc Trung ương và các tỉnh xếp thứ tự theo tên chữ cái đầu từ An Giang tới Hòa Bình.
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đưa ra chương trình hành động có tính khả thi cao

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đưa ra chương trình hành động có tính khả thi cao

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện Hoài Đức

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện Hoài Đức

Cử tri mong muốn đại biểu Quốc hội quan tâm, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Cử tri mong muốn đại biểu Quốc hội quan tâm, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc với cử tri quận Bắc Từ Liêm

Người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc với cử tri quận Bắc Từ Liêm

Tiếp tục mang tiếng nói của người dân đến gần hơn với Quốc hội

Tiếp tục mang tiếng nói của người dân đến gần hơn với Quốc hội

Người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ

Người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ

Tổng bí thư ứng cử ở quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng

Tổng bí thư ứng cử ở quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng

Danh sách 49 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Hà Nội

Danh sách 49 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Hà Nội

Tổng Bí thư ứng cử ĐBQH tại Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng

Tổng Bí thư ứng cử ĐBQH tại Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng 48 người ứng cử đại biểu Quốc hội tại Hà Nội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng 48 người ứng cử đại biểu Quốc hội tại Hà Nội