Để mỗi người dân 'thấy' được trách nhiệm trong giữ gìn trật tự, văn minh đô thị

Để mỗi người dân 'thấy' được trách nhiệm trong giữ gìn trật tự, văn minh đô thị

Khởi tố các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến ở khu phố Tây Bùi Viện

Khởi tố các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến ở khu phố Tây Bùi Viện

Khởi tố 10 đối tượng trong vụ hỗn chiến trên phố Bùi Viện

Khởi tố 10 đối tượng trong vụ hỗn chiến trên phố Bùi Viện

Phố đi bộ thành phố đi nhậu?

Phố đi bộ thành phố đi nhậu?

Đề nghị khởi tố 10 đối tượng tham gia hỗn chiến tại 'phố Tây' ở Sài Gòn

Đề nghị khởi tố 10 đối tượng tham gia hỗn chiến tại 'phố Tây' ở Sài Gòn

TP HCM: Tạm giữ nhóm người hỗn chiến náo loạn phố Tây

TP HCM: Tạm giữ nhóm người hỗn chiến náo loạn phố Tây

TP HCM: Tạm giữ 10 người trong vụ hỗn chiến kinh hoàng ở phố Bùi Viện

Tạm giữ các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến ở khu phố Tây Bùi Viện

Tạm giữ các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến ở khu phố Tây Bùi Viện

Tạm giữ hơn chục người sau vụ hỗn chiến kinh hoàng ở phố Bùi Viện