Chuông vàng vọng cổ 2018 trước giờ G

Chuông vàng vọng cổ 2018 trước giờ G

14 nghệ sĩ được xét tặng danh hiệu 'Nghệ sĩ nhân dân', 'Nghệ sĩ ưu tú'

14 nghệ sĩ được xét tặng danh hiệu 'Nghệ sĩ nhân dân', 'Nghệ sĩ ưu tú'

Thêm 14 nghệ sĩ được xét danh hiệu NSND và NSƯT

Thêm 14 nghệ sĩ được xét danh hiệu NSND và NSƯT

NSƯT Minh Vương sẽ được xét danh hiệu NSND

NSƯT Minh Vương sẽ được xét danh hiệu NSND

'Ông hoàng cải lương' Minh Vương được xét tặng danh hiệu NSND ​

'Ông hoàng cải lương' Minh Vương được xét tặng danh hiệu NSND ​

Thêm 14 nghệ sĩ tiếp tục được xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT

Thêm 14 nghệ sĩ tiếp tục được xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT

Nghệ sĩ Minh Vương đã đạt 90% số phiếu xét tặng danh hiệu NSND

Nghệ sĩ Minh Vương đã đạt 90% số phiếu xét tặng danh hiệu NSND

Minh Vương, Thanh Tuấn đạt trên 90% phiếu vòng bỏ phiếu lại

Minh Vương, Thanh Tuấn đạt trên 90% phiếu vòng bỏ phiếu lại

Thêm 14 nghệ sĩ được xét danh hiệu NSND và NSƯT

Thêm 14 nghệ sĩ được xét danh hiệu NSND và NSƯT

14 nghệ sĩ tiếp tục được đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT

14 nghệ sĩ tiếp tục được đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT

NSƯT Minh Vương mừng phát khóc khi được xét danh hiệu NSND

NSƯT Minh Vương mừng phát khóc khi được xét danh hiệu NSND