Phát hiện thi thể nam thanh niên dưới mương nước bên cạnh xe máy

Phát hiện thi thể nam thanh niên dưới mương nước bên cạnh xe máy

Phát hiện thi thể nam thanh niên dưới mương nước

Phát hiện thi thể nam thanh niên dưới mương nước

Hà Tĩnh: Nam thanh niên chết dưới mương nước cùng xe máy

Hà Tĩnh: Nam thanh niên chết dưới mương nước cùng xe máy

Phát hiện nam thanh niên tử vong cùng xe máy dưới mương nước

Phát hiện nam thanh niên tử vong cùng xe máy dưới mương nước

Nam thanh niên chết dưới mương nước cùng xe máy

Nam thanh niên chết dưới mương nước cùng xe máy

Phát hiện thi thể nam thanh niên dưới mương nước

Phát hiện thi thể nam thanh niên dưới mương nước

Hà Tĩnh: Nam thanh niên bị xe máy đè lên người tử vong dưới mương nước

Hà Tĩnh: Nam thanh niên bị xe máy đè lên người tử vong dưới mương nước

Phát hiện nam thanh niên tử vong, xe máy đè lên người

Phát hiện nam thanh niên tử vong, xe máy đè lên người