Nhiều bị cáo khai nhận tàng trữ ma túy chỉ để sử dụng

Nhiều bị cáo khai nhận tàng trữ ma túy chỉ để sử dụng

Ngăn chặn vận chuyển lậu khẩu trang y tế qua biên giới

Ngăn chặn vận chuyển lậu khẩu trang y tế qua biên giới

Hơn 164.000 khẩu trang y tế không có hóa đơn trên đường sang Campuchia

Hơn 164.000 khẩu trang y tế không có hóa đơn trên đường sang Campuchia

Bắt giữ hơn 160.000 chiếc khẩu trang y tế xuất lậu từ Việt Nam qua Campuchia

Bắt giữ hơn 160.000 chiếc khẩu trang y tế xuất lậu từ Việt Nam qua Campuchia

Bắt giữ vụ vận chuyển 164 nghìn khẩu trang qua biên giới

Bắt giữ vụ vận chuyển 164 nghìn khẩu trang qua biên giới

Nhiều vụ vận chuyển khẩu trang không nguồn gốc với số lượng lớn sang Campuchia

Nhiều vụ vận chuyển khẩu trang không nguồn gốc với số lượng lớn sang Campuchia

Ngụy trang 160.000 khẩu trang để đưa sang Campuchia

Ngụy trang 160.000 khẩu trang để đưa sang Campuchia

Phát hiện hơn 164.000 chiếc khẩu trang y tế xuất lậu sang Campuchia

Phát hiện hơn 164.000 chiếc khẩu trang y tế xuất lậu sang Campuchia