Kiểm lâm Hà Tĩnh: Rượt đuổi 10km bắt giữ xe chở gỗ lậu bỏ chạy

Kiểm lâm Hà Tĩnh: Rượt đuổi 10km bắt giữ xe chở gỗ lậu bỏ chạy

Bị phát hiện, đối tượng chở gỗ lậu đâm xe vào kiểm lâm hòng tẩu thoát

Bị phát hiện, đối tượng chở gỗ lậu đâm xe vào kiểm lâm hòng tẩu thoát

Bị truy đuổi đâm vào xe kiểm lâm tẩu thoát

Bị truy đuổi đâm vào xe kiểm lâm tẩu thoát

Kiểm lâm rượt đuổi hơn 20 km bắt xe chở gỗ lậu

Kiểm lâm rượt đuổi hơn 20 km bắt xe chở gỗ lậu

Ô tô chở gỗ liều lĩnh tông hỏng xe kiểm lâm

Ô tô chở gỗ liều lĩnh tông hỏng xe kiểm lâm

Kiểm lâm Hà Tĩnh truy đuổi như phim hành động, bắt ô tô chất đầy gỗ lậu

Kiểm lâm Hà Tĩnh truy đuổi như phim hành động, bắt ô tô chất đầy gỗ lậu

Kiểm lâm 'rượt đuổi như phim hành động' bắt xe chở gỗ lậu

Kiểm lâm 'rượt đuổi như phim hành động' bắt xe chở gỗ lậu

Truy đuổi như phim bắt xe ô tô chở đầy gỗ lậu

Truy đuổi như phim bắt xe ô tô chở đầy gỗ lậu

Truy đuổi hơn 10km, bắt giữ xe khách chở gỗ lậu

Truy đuổi hơn 10km, bắt giữ xe khách chở gỗ lậu