'Thẻ học nghề' tạo cơ hội lập nghiệp cho bộ đội xuất ngũ

'Thẻ học nghề' tạo cơ hội lập nghiệp cho bộ đội xuất ngũ

Origami là nghệ thuật kết hợp với khoa học, không phải môn thủ công

Origami là nghệ thuật kết hợp với khoa học, không phải môn thủ công

Nghệ thuật gấp giấy Origami đẹp không tưởng

Nghệ thuật gấp giấy Origami đẹp không tưởng

Dân xót xa nhìn đất nông nghiệp rơi ầm ầm xuống sông Đạ Quay

Dân xót xa nhìn đất nông nghiệp rơi ầm ầm xuống sông Đạ Quay

Lạc bước vào xứ sở thần tiên của Origami

Lạc bước vào xứ sở thần tiên của Origami

Thế giới thần tiên trong triển lãm Origami 'Những đôi cánh'

Thế giới thần tiên trong triển lãm Origami 'Những đôi cánh'

Xếp giấy mô hình ngựa thần cao 3m tại triển lãm

Xếp giấy mô hình ngựa thần cao 3m tại triển lãm

Thưởng lãm vẻ đẹp và tinh thần của nghệ thuật origami tại Hà Nội

Thưởng lãm vẻ đẹp và tinh thần của nghệ thuật origami tại Hà Nội