Năm học sinh Việt Nam tham dự Olympic Vật lý quốc tế đều giành huy chương

Năm học sinh Việt Nam tham dự Olympic Vật lý quốc tế đều giành huy chương

Tại kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế 2020, đoàn Việt Nam có năm học sinh dự thi đều đoạt huy chương.
Việt Nam giành 5 huy chương Olympic Vật lý quốc tế

Việt Nam giành 5 huy chương Olympic Vật lý quốc tế

Năm học sinh đoạt huy chương Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế

Năm học sinh đoạt huy chương Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế

Học sinh Việt Nam xuất sắc giành 5 huy chương tại Olympic Vật lý quốc tế

Học sinh Việt Nam xuất sắc giành 5 huy chương tại Olympic Vật lý quốc tế

Việt Nam giành 5 Huy chương tại Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế 2020

Việt Nam giành 5 Huy chương tại Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế 2020

Việt Nam giành 5 huy chương tại Olympic Vật lý quốc tế 2020

Việt Nam giành 5 huy chương tại Olympic Vật lý quốc tế 2020

Việt Nam giành 5 huy chương tại Olympic Vật lý quốc tế 2020

Việt Nam giành 5 huy chương tại Olympic Vật lý quốc tế 2020

Việt Nam giành 5 huy chương Olympia Vật lý quốc tế năm 2020

Việt Nam giành 5 huy chương Olympia Vật lý quốc tế năm 2020

Cả 5 học sinh Việt Nam đều đoạt huy chương tại Olympic Vật lý Quốc tế 2020

Cả 5 học sinh Việt Nam đều đoạt huy chương tại Olympic Vật lý Quốc tế 2020

Việt Nam giành 5 huy chương tại Olympic Vật lý quốc tế 2020

Việt Nam giành 5 huy chương tại Olympic Vật lý quốc tế 2020

Việt Nam đoạt 5 Huy chương tại kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế 2020

Việt Nam đoạt 5 Huy chương tại kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế 2020

Năm học sinh dự Olympic Vật lý quốc tế đều giành huy chương

Năm học sinh dự Olympic Vật lý quốc tế đều giành huy chương

Việt Nam giành 5 huy chương Vật lý quốc tế

Việt Nam giành 5 huy chương Vật lý quốc tế

Năm học sinh tham dự Olympic Vật lý quốc tế 2020 đều giành huy chương

Năm học sinh tham dự Olympic Vật lý quốc tế 2020 đều giành huy chương

Đoàn học sinh Việt Nam giành 5 huy chương tại Olympic Vật lý quốc tế 2020

Đoàn học sinh Việt Nam giành 5 huy chương tại Olympic Vật lý quốc tế 2020

Học sinh Việt Nam giành 7 huy chương Olympic quốc tế Thiên văn học

Học sinh Việt Nam giành 7 huy chương Olympic quốc tế Thiên văn học

Việt Nam đứng thứ 5 tại Kỳ thi Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Việt Nam đứng thứ 5 tại Kỳ thi Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Việt Nam đứng nhất Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế

Việt Nam đứng nhất Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế

Học sinh Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại Olympic Quốc tế Thiên văn học và Vật lý thiên văn

Học sinh Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại Olympic Quốc tế Thiên văn học và Vật lý thiên văn

Việt Nam đoạt ba Huy chương Vàng Kỳ thi Olympic Quốc tế Thiên văn học và Vật lý thiên văn 2019

Việt Nam đoạt ba Huy chương Vàng Kỳ thi Olympic Quốc tế Thiên văn học và Vật lý thiên văn 2019

Học sinh Việt Nam được trao giải Thí sinh đạt điểm cao nhất toàn kỳ thi Olympic Quốc tế Thiên văn học và Vật lý thiên văn

Học sinh Việt Nam được trao giải Thí sinh đạt điểm cao nhất toàn kỳ thi Olympic Quốc tế Thiên văn học và Vật lý thiên văn

Việt Nam giành 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc tại IOAA 2019

Việt Nam giành 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc tại IOAA 2019