Đồng chí Lê Thanh Nghị - nhà cách mạng tài năng, tiêu biểu của Đảng

Đồng chí Lê Thanh Nghị - nhà cách mạng tài năng, tiêu biểu của Đảng

Đồng chí Lê Thanh Nghị - người con ưu tú của quê hương Hải Dương, nhà cách mạng tiền bối tiêu biểu của Đảng...
Hội thảo khoa học 'Đồng chí Lê Thanh Nghị với cách mạng Việt Nam và quê hương Hải Dương'

Hội thảo khoa học 'Đồng chí Lê Thanh Nghị với cách mạng Việt Nam và quê hương Hải Dương'

Đồng chí Lê Thanh Nghị trong ký ức và tình cảm của người ở lại

Đồng chí Lê Thanh Nghị trong ký ức và tình cảm của người ở lại

'Đồng chí Lê Thanh Nghị với cách mạng Việt Nam và quê hương Hải Dương'

'Đồng chí Lê Thanh Nghị với cách mạng Việt Nam và quê hương Hải Dương'

Hội thảo khoa học 'Đồng chí Lê Thanh Nghị với cách mạng Việt Nam và quê hương Hải Dương'

Hội thảo khoa học 'Đồng chí Lê Thanh Nghị với cách mạng Việt Nam và quê hương Hải Dương'

Tưởng niệm 110 năm ngày sinh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Lê Thanh Nghị

Tưởng niệm 110 năm ngày sinh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Lê Thanh Nghị

Người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Đồng chí Lê Thanh Nghị - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng

Đồng chí Lê Thanh Nghị - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng

Nhà lãnh đạo bản lĩnh của Đảng

Nhà lãnh đạo bản lĩnh của Đảng

Trọn vẹn tấm lòng son

Trọn vẹn tấm lòng son

Đồng chí Lê Thanh Nghị - Người gây dựng lại phong trào cách mạng Hải Dương sau thời kỳ đen tối

Đồng chí Lê Thanh Nghị - Người gây dựng lại phong trào cách mạng Hải Dương sau thời kỳ đen tối

Người chiến sĩ cách mạng bản lĩnh, kiên trung

Người chiến sĩ cách mạng bản lĩnh, kiên trung

Dâng hương kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị

Dâng hương kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị

Đồng chí Lê Thanh Nghị với phong trào thi đua yêu nước

Đồng chí Lê Thanh Nghị với phong trào thi đua yêu nước

Đồng chí Lê Thanh Nghị - người chiến sĩ Cộng sản kiên trung của Đảng

Đồng chí Lê Thanh Nghị - người chiến sĩ Cộng sản kiên trung của Đảng

Đồng chí Lê Thanh Nghị - Một cuộc đời cách mạng bản lĩnh và kiên trung

Đồng chí Lê Thanh Nghị - Một cuộc đời cách mạng bản lĩnh và kiên trung