Hà Nội: Xác nhận kết quả bầu bổ sung ủy viên UBND thành phố

Hà Nội: Xác nhận kết quả bầu bổ sung ủy viên UBND thành phố

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã ký ban hành Nghị quyết số...
Hà Nội xác nhận kết quả bầu cử đối với 7 Giám đốc Sở

Hà Nội xác nhận kết quả bầu cử đối với 7 Giám đốc Sở

Hà Nội miễn nhiệm, bầu bổ sung nhiều Ủy viên UBND TP

Hà Nội miễn nhiệm, bầu bổ sung nhiều Ủy viên UBND TP

Hà Nội bầu bổ sung 7 Ủy viên UBND thành phố khóa XV

Hà Nội bầu bổ sung 7 Ủy viên UBND thành phố khóa XV

Bầu bổ sung 7 ủy viên UBND TP Hà Nội

Bầu bổ sung 7 ủy viên UBND TP Hà Nội

Hà Nội bầu bổ sung 7 Ủy viên UBND thành phố

Hà Nội bầu bổ sung 7 Ủy viên UBND thành phố

Hà Nội kiện toàn 7 nhân sự Ủy viên UBND thành phố

Hà Nội kiện toàn 7 nhân sự Ủy viên UBND thành phố

Bầu bổ sung 7 Ủy viên UBND TP Hà Nội khóa XV

Bầu bổ sung 7 Ủy viên UBND TP Hà Nội khóa XV

Quán cà phê ở Hà Nội được mở cửa trở lại

Quán cà phê ở Hà Nội được mở cửa trở lại

Hà Nội điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt

Hà Nội điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt

Hà Nội điều động, bổ nhiệm cán bộ ở nhiều sở, ngành

Hà Nội điều động, bổ nhiệm cán bộ ở nhiều sở, ngành

Hà Nội: Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ sở, ngành

Hà Nội: Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ sở, ngành

Chủ tịch TP. Hà Nội bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo 5 sở, ngành

Chủ tịch TP. Hà Nội bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo 5 sở, ngành

Hà Nội bổ nhiệm Giám đốc 4 sở

Hà Nội bổ nhiệm Giám đốc 4 sở

Hà Nội công bố các quyết định về công tác cán bộ

Hà Nội công bố các quyết định về công tác cán bộ

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội trao Quyết định điều động, bổ nhiệm 11 cán bộ Sở, ngành

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội trao Quyết định điều động, bổ nhiệm 11 cán bộ Sở, ngành

Thành phố Hà Nội điều động, bổ nhiệm 11 lãnh đạo sở, ngành

Thành phố Hà Nội điều động, bổ nhiệm 11 lãnh đạo sở, ngành

Hà Nội bổ nhiệm nhiều lãnh đạo sở, ngành

Hà Nội bổ nhiệm nhiều lãnh đạo sở, ngành

Hà Nội và TP.HCM bổ nhiệm hàng loạt nhân sự, lãnh đạo mới

Hà Nội và TP.HCM bổ nhiệm hàng loạt nhân sự, lãnh đạo mới

Bổ nhiệm Giám đốc Sở Y tế và 3 lãnh đạo sở tại Hà Nội

Bổ nhiệm Giám đốc Sở Y tế và 3 lãnh đạo sở tại Hà Nội

5 nhân sự mới UBND TP Hà Nội

5 nhân sự mới UBND TP Hà Nội

Hà Nội: Nhiều vị trí lãnh đạo được điều động, bổ nhiệm mới

Hà Nội: Nhiều vị trí lãnh đạo được điều động, bổ nhiệm mới

Hà Nội điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ sở, ngành

Hà Nội điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ sở, ngành

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công bố các quyết định về công tác cán bộ

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công bố các quyết định về công tác cán bộ

Hà Nội điều động, bổ nhiệm 11 lãnh đạo cấp sở

Hà Nội điều động, bổ nhiệm 11 lãnh đạo cấp sở

Hà Nội bổ nhiệm 4 giám đốc Sở và Chánh Văn phòng UBND TP

Hà Nội bổ nhiệm 4 giám đốc Sở và Chánh Văn phòng UBND TP

Hà Nội có tân Giám đốc Sở Y tế, Văn hóa và Thể thao, Ngoại vụ

Hà Nội có tân Giám đốc Sở Y tế, Văn hóa và Thể thao, Ngoại vụ

Hà Nội bổ nhiệm một loạt giám đốc sở

Hà Nội bổ nhiệm một loạt giám đốc sở

Hà Nội thay đổi một loạt lãnh đạo chủ chốt

Hà Nội thay đổi một loạt lãnh đạo chủ chốt

Chủ tịch Hà Nội trao quyết định điều động, bổ nhiệm 11 cán bộ sở, ngành

Chủ tịch Hà Nội trao quyết định điều động, bổ nhiệm 11 cán bộ sở, ngành

Hà Nội bổ nhiệm 2 nữ Giám đốc Sở: Y tế và Ngoại vụ

Hà Nội bổ nhiệm 2 nữ Giám đốc Sở: Y tế và Ngoại vụ

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ sở, ngành

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ sở, ngành

Hà Nội có tân Chánh văn phòng UBND TP và Giám đốc 4 sở

Hà Nội có tân Chánh văn phòng UBND TP và Giám đốc 4 sở

Vinh danh 46 tấm gương cống hiến vì người bệnh, vì cộng đồng

Vinh danh 46 tấm gương cống hiến vì người bệnh, vì cộng đồng

Hà Nội trao tặng danh hiệu ''Thầy thuốc nhân dân''

Hà Nội trao tặng danh hiệu ''Thầy thuốc nhân dân''

Hai Phó Ban phòng chống COVID-19 Hà Nội nhận danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Hai Phó Ban phòng chống COVID-19 Hà Nội nhận danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trao tặng danh hiệu 'Thầy thuốc Nhân dân', 'Thầy thuốc Ưu tú'

Trao tặng danh hiệu 'Thầy thuốc Nhân dân', 'Thầy thuốc Ưu tú'

Đề xuất mở rộng thêm khu cách ly tập trung tại các khách sạn trên địa bàn Hà Nội

Đề xuất mở rộng thêm khu cách ly tập trung tại các khách sạn trên địa bàn Hà Nội

Hà Nội: Trao tặng danh hiệu ''Thầy thuốc nhân dân'', ''Thầy thuốc ưu tú'' cho 46 cá nhân

Hà Nội: Trao tặng danh hiệu ''Thầy thuốc nhân dân'', ''Thầy thuốc ưu tú'' cho 46 cá nhân

Hà Nội: 46 cá nhân được trao tặng danh hiệu ''Thầy thuốc nhân dân'', ''Thầy thuốc ưu tú''

Hà Nội: 46 cá nhân được trao tặng danh hiệu ''Thầy thuốc nhân dân'', ''Thầy thuốc ưu tú''

Đề nghị Hà Nội cho phép mở rộng cơ sở cách ly nếu người nhập cảnh tăng cao trở lại

Đề nghị Hà Nội cho phép mở rộng cơ sở cách ly nếu người nhập cảnh tăng cao trở lại

Người từ vùng dịch về Hà Nội âm tính SARS-CoV-2 vẫn phải cách ly tại nhà 14 ngày

Người từ vùng dịch về Hà Nội âm tính SARS-CoV-2 vẫn phải cách ly tại nhà 14 ngày

Hà Nội chỉ còn 4 khu vực bị cách ly vì dịch COVID-19

Hà Nội chỉ còn 4 khu vực bị cách ly vì dịch COVID-19

Hà Nội: Hơn 40.600 mẫu xét nghiệm người về từ Hải Dương âm tính với COVID-19

Hà Nội: Hơn 40.600 mẫu xét nghiệm người về từ Hải Dương âm tính với COVID-19

Hà Nội: Hơn 40.600 mẫu xét nghiệm người về từ Hải Dương đều âm tính

Hà Nội: Hơn 40.600 mẫu xét nghiệm người về từ Hải Dương đều âm tính