Giết người để đòi... công bằng!

Giết người để đòi... công bằng!

Ấm ức chuyện mình vô cớ bị đánh, Võ Viết Sơn (2001, trú xã Quế Long, H. Quế Sơn, Quảng Nam) đi đòi lại công...