Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có nhiều điểm mới. Ngành giáo dục và đào tạo Thủ đô đã chuẩn bị những gì để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Hiệp Thống về vấn đề này.