Nhảy lầu để trốn cảnh sát, tên cướp bị mắc kẹt ở rãnh cống

Nhảy lầu để trốn cảnh sát, tên cướp bị mắc kẹt ở rãnh cống

Chạy trốn cảnh sát, tên cướp số 'nhọ' nhảy trúng cống sâu và mắc kẹt

Chạy trốn cảnh sát, tên cướp số 'nhọ' nhảy trúng cống sâu và mắc kẹt

Tên cướp 'số nhọ', đang chạy trốn thì nhảy trúng cống thối và... mắc kẹt

Tên cướp 'số nhọ', đang chạy trốn thì nhảy trúng cống thối và... mắc kẹt

Giật dây chuyền rồi xuống cống trốn, tên cướp phải gọi cảnh sát cứu hộ

Giật dây chuyền rồi xuống cống trốn, tên cướp phải gọi cảnh sát cứu hộ

Đối tượng cướp dây chuyền cầu cứu công an vì mắc kẹt dưới cống khi tẩu thoát

Đối tượng cướp dây chuyền cầu cứu công an vì mắc kẹt dưới cống khi tẩu thoát

'Giải cứu' tên cướp bị mắc kẹt trong cống khi trốn chạy

'Giải cứu' tên cướp bị mắc kẹt trong cống khi trốn chạy

Giật dây chuyền rồi bỏ trốn xuống cống, tên cướp phải gọi Cảnh sát cứu hộ

Giật dây chuyền rồi bỏ trốn xuống cống, tên cướp phải gọi Cảnh sát cứu hộ

Giải cứu kẻ cướp giật bị kẹt dưới…. rãnh cống

Giải cứu kẻ cướp giật bị kẹt dưới…. rãnh cống